LeoVegas AB Q1: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Regulatorisk
Regulatorisk

En bra start på året och ökat fokus på sport”
Gustaf Hagman, VD och koncernchef

 

första kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars

 • Intäkterna ökade med 8 procent till 96,7 MEUR (89,4). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 8 procent.

 • Exklusive Tyskland uppgick den organiska tillväxten till 19 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 10,9 MEUR (9,0) vilket motsvarar en marginal om 11,3 procent (10,0). Rapporterad EBITDA uppgick till 10,4 MEUR (9,0).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 462 386 (413 269), en ökning med 12 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EUR (0,06).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas förvärvade Expekt från Betclic Group för en total köpeskilling på 5 MEUR. Expekt är ett av de mest välkända sportspelsvarumärkena i Sverige och övriga Norden och stärker LeoVegas varumärkesportfölj inför de intensiva sportåren 2021–22. Förvärvet av Expekt förväntas slutföras i maj 2021.

 • LeoVegas aktier togs upp till handel i USD på OTCQX Markets i USA. Detta är ett sätt för bolaget att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare.
 • LeoVegas har genom LeoVentures investerat 1,1 MEUR för 25 procent av aktierna i SharedPlay, ett bolag som möjliggör för spelare att dela spelupplevelsen med varandra genom branschens första multiplayer lösning.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETs SLUT

 • Preliminära intäkter i april uppgick till 32,7 MEUR (37,5) motsvarande en negativ tillväxt på 13 procent. Exkluderat Tyskland ökade intäkterna med 4 procent.

 • Varumärket Royal Panda har migrerats till gruppens egenutvecklade teknikplattform Rhino. Samtliga av koncernens helägda varumärken drivs nu på Rhino.
 • LeoVegas har startat en egen spelstudio, Blue Guru Games, för att utveckla nya innovativa spel. Studion kommer utveckla exklusiva spel åt LeoVegas samt spel åt andra operatörer. De första spelen väntas lanseras i slutet av 2021.
 • LeoVegas har i Sverige tilldelats en varning och sanktionsavgift av Spelinspektionen på 2 MSEK. Bolaget avser att överklaga beslutet.

 

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

första kvartalet
Vi är nöjda med starten på året och ökade intäkterna med 8 procent under det första kvartalet. Exkluderat Tyskland, som påverkats av restriktioner kopplat till den kommande regleringen, var tillväxten hela 19 procent. Vår tillväxt har främst drivits av vår lojala kundbas som nådde en ny rekordnivå under perioden. Vi har bibehållit en hög investeringstakt och uppnår trots detta en justerad EBITDA-tillväxt om 22 procent, drivet av vår skalbarhet och en god kostnadskontroll.

förvärv av expekt – ökat sportfokus
Under det första kvartalet förvärvade vi det välkända sportvarumärket Expekt. Förvärvet ger oss ytterligare ett tillväxtben och kompletterar strategiskt koncernens varumärkesportfölj och produkterbjudande. Vi ser fram emot att Expekt återigen blir ett ledande sportvarumärke i Sverige och därefter även på andra marknader. Förvärvet beräknas slutföras under maj månad i samband med att vi migrerat över varumärket till vår egen teknikplattform. Tidpunkten för förvärvet är perfekt när vi nu står inför två år fyllda med stora sporthändelser, och vi planerar att nylansera Expekt i god tid inför att fotbolls-EM börjar i juni.

Marknader
I det första kvartalet ser vi den fulla effekten av förändringarna på den tyska marknaden. Operatörer på marknaden agerar olika när det gäller att implementera de nya restriktionerna, vilket tyvärr kortsiktigt har lett till en snedvriden konkurrenssituation. Bedömningen är att upp till 70-80 procent av den tyska marknaden för casino för tillfället har skiftats över till operatörer som valt att inte anpassa sig till den kommande omregleringen. Vår förhoppning är att detta snart kommer att redas ut av de tyska myndigheterna, vilket är en förutsättning för att licenssystemet ska bli framgångsrikt med en hög kanalisering och konsumentskydd. Tyskland genererade omkring 6 procent av gruppens totala intäkter under det första kvartalet vilket kan jämföras med 15 procent av intäkterna under kvartalet dessförinnan. Trots utvecklingen i Tyskland levererade vi en god tillväxt på gruppnivå, vilket reflekterar den starka utveckling vi har på många andra nyckelmarknader, däribland Italien, Kanada och Spanien. Vår verksamhet är mer diversifierad än någonsin tidigare och tillväxten på gruppnivå är ett kvitto på att vårt datadrivna sätt att arbeta och allokera marknadsinvesteringar fungerar väl.

Jag vill också lyfta fram Sverige där styrkan i LeoVegas varumärke och vår produkthöjd uppskattas av våra kunder. Vår svenska kundbas slog ett nytt rekord i kvartalet och i mars växte vi på årsbasis för första gången sedan de tillfälliga covid-restriktionerna implementerades i juli 2020.

leoventures
Det har varit en intensiv period för vårt investeringsben LeoVentures. Vi har bland annat investerat i SharedPlay, ett bolag som möjliggör för spelare att dela spelupplevelsen med varandra genom branschens första multiplayer lösning.

Vi har under en längre tid skapat framgångsrika exklusiva spel med hjälp av externa leverantörer. Vi tar nu nästa steg genom att starta en egen spelstudio – Blue Guru Games. Denna satsning ger oss full kontroll och en ökad flexibilitet vid framtagande av nya spel, ett unikt erbjudande till våra spelare samt även ett nytt framtida intäktsben för gruppen.

KOmmentar TILL det andra kvartalet
Intäkterna för april månad uppgick till 32,7 MEUR (37,5), vilket motsvarar en negativ tillväxt på 13 procent. Exkluderat Tyskland var tillväxten i april positiv med 4 procent.

Avslutningsvis vill jag uppmana er att hålla utkik efter nylanseringen av Expekt i Sverige mot slutet av maj – ni kommer inte bli besvikna!

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 6888544 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/x6q2utt4

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com