LeoVegas AB: Preliminärt resultat för andra kvartalet 2018 högre än väntat

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas-koncernens ("LeoVegas") EBITDA-resultat för det andra kvartalet 2018 uppgår preliminärt till cirka 15 MEUR (cirka 17 procent EBITDA-marginal) vilket är högre än bolagets interna förväntningar. Anledningen till att kommunicera det preliminära resultatet i förtid är att LeoVegas marknadsföringskostnader i relation till intäkter preliminärt uppgår till cirka 35 procent. Detta är väsentligt lägre än den bedömning som bolaget kommunicerade i kvartalsrapporten för det första kvartalet där förväntan var att marknadsföringskostnaderna i relation till intäkter skulle uppgå till över 42 procent i det andra kvartalet. Intäkter för det andra kvartalet uppgår preliminärt till cirka 87 MEUR.

"Vår datadrivna marknadsföringsmodell fungerar så att vi investerar bara om vi ser tillräckligt hög avkastning i våra marknadskanaler. Under VM ökade många spelbolag med Sportspel som huvudfokus väsentligt sina budgetar, varför effektiviteten och kundvärdet på lång sikt var osäkert. Här har våra modeller indikerat att vi inte bör annonsera i vissa kanaler och då har vi helt enkelt avstått vilket i sin tur medfört ett väsentligt högre EBITDA resultat än väntat. Vi agerar i linje med att uppnå våra finansiella mål vilka är att nå minst 600 MEUR i intäkt samt 100 MEUR i resultat år 2020", säger Gustaf Hagman, CEO, LeoVegas Mobile Gaming Group.

I LeoVegas kvartalsrapport för det första kvartalet kommunicerades det att: "Marknadsföring i relation till intäkter för koncernen i det andra kvartalet 2018 kommer vara högre än genomsnittet för 2017, som var 42,3 procent. På grund av marknadsmöjligheterna kring fotbolls VM, är den totala mängden marknadsföring svårare än vanligt att förutse i förväg. LeoVegas kommer att agera opportunistiskt med marknadsföring på de möjligheter som vi ser."

Preliminära siffror för det andra kvartalet 2018
Arbetet med kvartalsrapporten för det andra kvartalet är pågående och siffrorna som presenteras nedan är endast preliminära. Marknadsföringskostnader förväntas uppgå till cirka 30 MEUR och LeoVegas intäkter förväntas uppgå till cirka 87 MEUR. Marknadsföringskostnader i relation till Bolagets intäkter förväntas uppgå till cirka 35 procent. Detta får vidare effekt på Bolagets EBITDA som förväntas uppgå till cirka 15 MEUR med en EBITDA-marginal om cirka 17 procent.

LeoVegas kvartalsrapport för det andra kvartalet 2018 publiceras den 1:a augusti. Bolaget kommer, utöver vad som framgår häri, inte vidare kommentera resultatet innan kvartalsrapporten för det andra kvartalet publiceras. I samband med presentation samma dag klockan 9:00 CET kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Webbsändningen nås på adressen: https://edge.media-server.com/m6/p/zupwii5n

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73 612 22 67, viktor.fritzen@leovegas.com  
Philip Doftvik, Head of Investor Relations och Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.