LeoVegas AB: Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018

Regulatorisk
Regulatorisk

"Ännu ett rekordkvartal med ökad transparens, förvärv som presterar enligt plan samt nya och tydliga finansiella mål"
 – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018[1]

 • Intäkterna ökade med 76 procent till 77,4 MEUR (43,9).
 • Den organiska tillväxten var 40 procent.
 • Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 61 procent.
 • EBITDA uppgick till 9,5 MEUR (6,0), motsvarande en EBITDA marginal om 12,3 procent (13,7).
 • Justerad[2] EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (6,2), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 11,6 procent (14,0).
 • Spelintäkter netto (NGR) från Royal Panda och Rocket X[3] var 14,2 procent respektive 5,2 procent av total NGR.
 • Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 35,4 procent (18,3).
 • Spelintäkter brutto (GGR) från sportspel var 6,5 procent och livecasino 15,3 procent av total GGR.
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 302 014 (172 338), en ökning med 75 procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 146 063 (75 017), en ökning med 95 procent. Antalet återkommande deponerande kunder uppgick 155 951 (97 321), en ökning med 60 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 MEUR (5,5).
 • Justerad EBIT uppgick till 7,9 MEUR (5,7) motsvarande en justerad EBIT marginal om 10,2 procent (12,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 EUR (0,05).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EUR (0,05).

Händelser under kvartalet

 • LeoVegas förvärvade 51 procent av aktierna i bolaget bakom streamingnätverket CasinoGrounds.com för 30 MSEK (3,1 MEUR) med en maximal tilläggsköpeskilling om 15 MSEK (1,5 MEUR). LeoVegas slutförde förvärvet 1 januari 2018. Se sidan 11 för ytterligare information.
 • LeoVegas förvärvade tillgångar för 65 MGBP (73,6 MEUR) från bolaget Intellectual Property & Software Limited och relaterade tillgångar från ytterligare två bolag som driver flera varumärken däribland 21.co.uk, slotboss.com, Bet UK och UK Casino vilka gemensamt benämns "Rocket X". LeoVegas slutförde förvärvet 1 mars 2018. Se sidan 10 för ytterligare information.
 • LeoVegas förvärvade World of Sportsbetting för 2,6 MEUR som innehar en sportsbettinglicens och en casinolicens i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland samt en godkänd ansökan för en sportsbettinglicens genom delstaten Hessen.
 • LeoVegas genomförde listbyte till Nasdaq Stockholm den 5 februari.
 • LeoVegas uppdaterar avskrivningstakten för immateriella tillgångar relaterade till förvärv av kunddata­baser i Royal Panda. Avskrivningstakten för kundrelationer i Royal Panda ändras för att harmonieras med resterande förvärv och för att bättre spegla nyttjandeperioden.
 • LeoVegas har gjort en avsättning om 0,5 MEUR för vitesföreläggande från spelmyndigheten i Storbritannien (UKGC) rörande misstänkte fall av marknadsföringsöverträdelser under 2016. Se sidan 9 för mer information.

Händelser efter kvartalets slut

 • Nya finansiella mål för helåret 2020 presenterades den 19 april. Målet är att uppnå minst 600 MEUR i intäkter och en EBITDA på minst 100 MEUR. Se sidan 9 för ytterligare information.
 • Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 29,3 MEUR (16,5) i april motsvarande en tillväxttakt på 77 procent.
 • I Norge presenterades nytt lagförslag som ämnar att förhindra dess invånare att kunna nå utländska spelsajter. Ännu finns det inga detaljer kring förslaget. Koncernens intäkter från Norge var 4,6 procent under mars månad.
 • LeoVegas årsredovisning för 2017 är publicerad på www.leovegasgroup.com

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare
Högt tempo in i det nya året
Året rivstartade med förvärvet av Rocket X, som har ett starkt fäste i Storbritannien med en lokal multibrandstrategi och marknadens mest effektiva kundanskaffning. Följt av förvärvet av spellicenser i Tyskland, som bland annat innebär bättre, lokala, betalningslösningar och att vi kan marknadsföra sportsbetting i hela Tyskland.

Under hösten 2017 sa vi att vi hade som mål att byta till Nasdaqs huvudlista och i början på februari ringde vi återigen i börsklockan. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm var den 5 februari 2018 där vi gick direkt in på Large Cap.

Vi fortsätter att jobba hårt och accelererar in i 2018 på det momentum vi byggt upp under förra året.

Första kvartalet
Under första kvartalet uppgick intäkterna till 77,4 MEUR (43,9), vilket motsvarade en ökning med 76 procent. Den organiska tillväxten var 40 procent. Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 61 procent. EBITDA resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 9,0 MEUR (6,2), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 11,6 procent (14,0).

Nyckeltal och transparens
Transparens är viktigt för LeoVegas. Vi väljer därför att dela med oss av fler nyckeltal för att öka transparensen och förståelsen för oss som koncern.

Vi väljer nu att för första gången särredovisa våra intäkter för sportboken och Live Casino. Sport står för 6,5 procent av total gross gaming revenue (GGR) och Live Casino för 15,3 procent. Vi visar nyckeltalen baserat på GGR på grund av uträkningar av bonus men siffran är nästintill identisk med net gaming revenue (NGR).

Vi väljer också att särredovisa LeoVentures. LeoVentures har idag en justerad EBITDA om -0,3 MEUR, vilket förklaras av att flera av bolagen är i investeringsfas.

LeoSafePlay
Ansvarsfullt spelande är en av LeoVegas grundstenar sedan starten 2011. Under det senaste året har LeoVegas gjort en samlad satsning inom området ansvarsfullt spelande vilket har resulterat i mer personal, förbättrade verktyg som bland annat baseras på machine learning och lansering av sajten www.LeoSafePlay.com. LeoSafePlay är en portal dedikerad för att identifiera och hantera osunt spelbeteende.

LeoSafePlay erbjuder bland annat självskattningstest, information för anhöriga samt ett gratis verktyg (GamBan) för att blockera ens tillgång till samtliga spelsajter.

Med kommande regleringar i Europa, bland annat i Sverige, kommer en rad regelverk kring ansvarsfullt spelande och vi på LeoVegas omfamnar dessa som en viktig del i ett hållbart spelande, men även som ett hållbart och långsiktigt företagande. Att spelbolagen tar sitt ansvar och arbetar med ansvarsfullt spelande är bra för branschen som helhet och LeoVegas har en uttalad ambition och strategi att ligga i framkant. Ett bevis på detta är lanseringen av en ny självexkludering i UK under våren, där kunderna nu automatiskt blir exkluderade på alla våra varumärken när de exkluderar sig från ett av dem. Senare under året kommer vi att ha möjlighet att anpassa erbjudanden och bonusar baserat på kundens risknivå.

Förvärven
Rocket X
Integrationsarbetet går framåt på ett mycket tillfredsställande sätt. Vi har snabbt börjat arbeta tillsammans i en rad frågor och hittar synergier kring kunskapsutbyte och arbetssätt. 

I samband med att affären slutfördes lades Rocket X över på samma spellicens som LeoVegas. Det var ett omfattande arbete och redan där fick vi ett kvitto på att vi arbetar väldigt bra och effektivt tillsammans mellan teamen. Jag tror att det är därför som det känns som att Rocket X varit en del av koncernen under en längre tid än bara några månader.

I kvartalet bidrog Rocket X endast med intäkter för en månad. I det första kvartalet innebar det 4,0 MEUR i intäkter och en EBITDA på 0,9 MEUR vilket ger en EBITDA-marginal om 22,5 procent.

Royal Panda
Även arbetet med Royal Panda utvecklas väl och enligt plan. Perioden för tilläggsköpeskillingen går ut i december 2018 och vi ser en stor vilja till samarbete och interaktion mellan de olika teamen.

I detta kvartal är Royal Panda fullt konsoliderat och bidrog med intäkter om 10,9 MEUR och en EBITDA-marginal om 7,8 procent. Anledningen till den låga marginalen hos Royal Panda är betydande marknadsföringskostnader i februari och mars, vilket även drivit stora ökningar i antalet nya deponerande kunder och NGR.  

Företagskultur och kickoff
LeoVegas företagskultur är en stor anledning till att vi idag är Sveriges ledande GameTech bolag. Det är därför av yttersta vikt att dela kulturen inom koncernen. Vi är ödmjuka inför att förvärv kräver resurser, tid och engagemang. Därför investerade vi ytterligare i vår företagskultur och samlade hela koncernen på över 700 personer för en kickoff. Det blev extremt lyckat och överträffade våra högt ställda förväntningar och vi ser redan positiva effekter utav detta.

Marknader
Sverige
Sverige hade ytterligare ett rekordkvartal sett till nya och återkommande kunder. Det visar på att vi har en stark och lojal kundbas i en av våra kärnmarknader. Det vi dock kan se är att värdet per kund minskat något, vilket delvis förklaras av en högre andel sportkunder samt en ogynnsam spelmarginal i casinot.

Norge
Norge har historiskt och periodvis blockerat betalningslösningar som är knutna till spelsajter. Nu ligger även ett förslag om att införa ytterligare hinder till att kunna använda spelsajter. Ännu finns det inga detaljer när och hur detta skulle införas. Norge har idag inget lokalt licenssystem och istället för förbud hoppas jag att Norge rör sig mot en lokal reglering likt den utvecklingen vi ser i Sverige. Koncernens intäkter från Norge var 4,6 procent under mars månad. Oavsett utgång påverkar utvecklingen i Norge inte LeoVegas finansiella mål. LeoVegas har länge varit väldigt tydliga med att välkomna reglering av spelmarknader och koncernens strategi är att expandera i reglerade marknader och marknader som utvecklas mot reglering.

Italien
För cirka ett år sedan förvärvade vi Winga.it och en spellicens för den italienska marknaden. Under hösten förra året bytte vi ut varumärket Winga till LeoVegas. Nästa steg i vår expansion för LeoVegas är att migrera den tekniska plattformen i Italien till vår egna plattform Rhino. Detta kommer ske under andra kvartalet och vi kan då fullt ut erbjuda vår prisbelönta och mobila spelupplevelse. Detta i kombination med att vi stärkt upp det kommersiella teamet i Milano ger oss mycket bra förutsättningar att satsa ordentligt i Italien.

Kanada
Kanada är en väldigt intressant marknad som växer starkt för LeoVegas. Vi har under kvartalet börjat använda oss av vår ambassadör, hockeylegenden Mats Sundin i marknadskommunikationen.

Storbritannien
Efter våra förvärv är Storbritannien vår största marknad sett till intäkter och stod för 25,6 procent av NGR i detta kvartal. Effektiviteten på vår marknadsföring i Storbritannien har i detta kvartal också varit den bästa någonsin.

LeoVegas har höga ambitioner inom regelefterlevnad och vi har löpande förbättrat våra rutiner och processer Vi har under en tid fört diskussioner med UK Gambling Commission, UKGC, angående misstänkta fall av överträdelser mot det brittiska spelregelverket. En klar majoritet av fallen är hänförligt till externa samarbetspartners (affiliates) marknadsföring. Vår bedömning är att UKGC kommer att utfärda böter för dessa överträdelser och vi har gjort en avsättning för det totala beloppet.

Vi har även förbättrat våra rutiner vilket har lett till att vi stängt av affiliates som inte följer regelverket. Det gör att jag känner en stor trygghet i det arbete vi gör, både på kort och lång sikt, men också inför fortsatt expansion in i nya reglerade marknader. Det är bra att UKGC ställer ökade krav på oss i spelbranschen. Det är en fördel för seriösa aktörer som både har viljan och ambitionen att verka i en reglerad marknad.

Nya finansiella mål inför 2020
Under 2015 satte vi målet att nå 300 MEUR i intäkter 2018. Det nya intäktsmålet innebär en fördubbling till 600 MEUR år 2020 och inkluderar inte eventuella större förvärv. Samtidigt siktar vi på minst 100 MEUR i EBITDA, vilket implicerar en justerad vinst per aktie om minst 8 SEK år 2020.

De nya målen bekräftar vårt fortsatta fokus på stark tillväxt i kombination med en sund syn på lönsamhet. Målen skapar transparens med vart vi är på väg, både internt och externt.

LeoVegas långsiktiga utdelningspolicy kvarstår som är att dela ut 50% av vinsten och förslaget till bolagstämman 29 maj är att dela ut 1,20 SEK per aktie.

Kommentar om det andra kvartalet
April har börjat starkt med spelintäkter, netto (NGR) på 29,3 MEUR (16,5), motsvarande en tillväxttakt på 77 procent. Marknadsföring i relation till intäkter för koncernen i det andra kvartalet 2018 kommer vara högre än genomsnittet för 2017, som var 42,3 procent. På grund av marknadsmöjligheterna kring fotbolls VM, är den totala mängden marknadsföring svårare än vanligt att förutse i förväg. LeoVegas kommer att agera opportunistiskt med marknadsföring på de möjligheter som vi ser. 

Jag ser framemot det andra kvartalet där Rocket X kommer ingå fullt ut samt den härliga sport-sommaren 2018 som drar igång på allvar med fotbolls-VM i juni följt av tennisen i Båstad där vi är huvudpartner.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5065 3942, UK: +44 (0) 330 336 9411, US: +1720 543 0214. Bekräftelse kod: 8226344 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/nzryq6n6

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.

[2] Justerade poster räknar bort jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, listning, försäljning av tillgångar samt ej kassaflödespåverkande poster rörande förvärven, för en fullständig definition se sidan 24.

[3] Rocket X konsoliderades från och med 1 mars 2018 och Royal Panda från och med 1 november 2017.