LeoVegas AB: Första kvartalet: 1 januari-31 mars 2016

Regulatorisk
Regulatorisk
Börsintroduktion, stark tillväxt och god lönsamhet

Börsintroduktion, stark tillväxt och god lönsamhet

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2016 

 • Intäkterna ökade med 85,9 procent till 29,5 MEUR (15,9). Intäkterna påverkades negativt av valutaeffekter uppgående till 0,5 MEUR. Tillväxten var i sin helhet organisk.
 • Deponeringar i mobilen stod för 61 procent (54) av totalen.
 • Kunddeponeringar ökade med 73 procent till 80,5 MEUR (46,5). Antalet deponerande kunder uppgick till 121 615 (65 122), en ökning med 87 procent.
 • EBITDA uppgick till -1,3 MEUR (0,2), motsvarande en EBITDA-marginal om -4,4 procent (1,0). Resultatet har belastats med 5,3 MEUR i kostnader i samband med bolagets börsnotering. Justerat för jämförelsestörande poster om 5,3 MEUR (0,0) uppgick EBITDA till 4,0 MEUR (0,2), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 13,5 procent (1,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,6 MEUR (0,0). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 3,7 MEUR (0,0), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 12,6 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 EUR (-0,00).

Händelser under första kvartalet

 • LeoVegas börsnoterades på Nasdaq First North Premier den 17 mars 2016. Noteringen gav upphov till jämförelsestörande engångskostnader om 5,3 MEUR i det första kvartalet.
 • Utvecklande av LeoVegas Sport med sikte på en ledande produkt för sportspel i mobilen.
 • Utvecklande av LeoVegas Live Casino med ett ledande spelutbud i mobilen.
 • LeoVegas har lanserats på marknaderna Kanada, Slovakien och Tjeckien.
 • Den 4 februari 2016 hölls en extra bolagsstämma i Stockholm på vilken ett antal beslut togs för att förbereda LeoVegas för en börsnotering.
 • Vid International Gaming Awards vann LeoVegas utmärkelsen Online Casino Operator of the Year. LeoVegas vann dessutom 6 ytterligare prestigefyllda utmärkelser under kvartalet, bland annat EGR Nordics Awards Mobile Operator of the Year,

Händelser efter kvartalets slut

 • LeoVegas Sport lanserades under maj i ett antal utvalda marknader.

Klockan 09:00 idag kommer det första kvartalet att presenteras via en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen nås på adressen http://edge.media-server.com/m/p/h64th3wv

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com