LeoVegas AB: Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017

Regulatorisk
Regulatorisk

"Tre förvärv, ett listbyte, unicornstatus, utvecklad strategi och ett av våra starkaste kvartal någonsin."
 – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017[1]

 • Intäkterna ökade med 65 procent till 67,8 MEUR (41,2). Den organiska tillväxten var 48 procent. Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 82 procent.
 • Intäkter från reglerade marknader var 29,0 procent (11,0) av totala intäkter.
 • Deponeringar i mobilen stod för 69 procent (67) av totalen. Totala deponeringar ökade med 62 procent till 224,6 MEUR (139,1).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 253 299 (176 306), en ökning med 44 procent.
 • Antalet nya deponerande kunder uppgick till 128 409 (85 384), en ökning med 50 procent. Antalet återkommande deponerande kunder uppgick 124 890 (90 922), en ökning med 37 procent.
 • EBITDA uppgick till 6,1 MEUR (10,0), motsvarande en EBITDA marginal om 9,0 procent (24,2).
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 7,1 MEUR (10,0), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 10,5 procent (24,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 EUR (0,10) och efter till 0,01 (0,10).
 • LeoVegas styrelse föreslår en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie motsvarande ett belopp om 119 634 564 SEK (12,2 MEUR).

Händelser efter kvartalet slut

 • Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 24,8 MEUR (14,1) i januari motsvarande en tillväxttakt på 76 procent. Exkluderat för förvärvet av Royal Panda uppgick de till 20,9 MEUR motsvarande en tillväxttakt på 48 procent.
 • LeoVegas förvärvade 51 procent av aktierna i bolaget bakom streamingnätverket CasinoGrounds.com för 30 MSEK (3,1 MEUR) med en maximal tilläggsköpeskilling om 15 MSEK (1,5 MEUR). LeoVegas slutförde förvärvet och tillträdde aktierna per 1 januari 2018. Se sidan 10 för ytterligare information.
 • LeoVegas ingick avtal om att förvärva tillgångar för 65 MGBP (73,5 MEUR) från bolaget Intellectual Property & Software Limited och relaterade tillgångar från ytterligare två bolag som driver flera varumärken däribland 21.co.uk, slotboss.com, Bet UK och UK Casino. Se sidan 10 för ytterligare information.
 • LeoVegas genomförde listbyte till Nasdaq Stockholm den 5 februari.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Ett otroligt händelserikt kvartal
Q4 2017 var ett av vårt bästa kvartal någonsin med en riktigt stark underliggande tillväxt. Om man gör en jämförelse med Q4 2016 och tar bort de marknader som stängts ner 2017 så uppgick vår organiska tillväxt till otroliga 82 procent i kvartalet. Vi har även haft rekord i nya deponerande kunder.

Under Q4 passerade LeoVegas en stor milstolpe nämligen ett börsvärde på över 1 miljard dollar, vilket innebär att vi blev en så kallad Unicorn. 

Jag är väldigt stolt över att vi under Q4 lyckades genomföra vårt första stora förvärv, Royal Panda. Vi har de två senaste åren genomsökt spelmarknaden efter bolag som stämmer överens med vår övergripande expansionsstrategi, vilket Royal Panda gör med en stark närvaro i Storbritannien och ett fantastiskt, globalt varumärke. Dessutom har de mycket högre andel av sina intäkter via mobila enheter än branschen i snitt.

Royal Panda har bidragit med 5,6 MEUR i intäkter i Q4 vilket är en något lägre siffra än deras Q3 siffror. Detta beror på att Royal Panda enbart räknas med under två månader i kvartalet samt att det har stängts ner ett antal marknader av liknande skäl som LeoVegas under året stängde Tjeckien och Australien. Detta är enligt plan och justerar vi för dessa marknader växte Royal Panda med 57 procent i Q4. Royal Panda visar en fortsatt fin utveckling i början av Q1 och jag är väldigt nöjd med hur väl samarbetet fungerar redan idag.

Under kvartalet har vi förvärvat 51 procent av aktierna i GameGrounds United AB (CasinoGrounds). Bolaget driver sajten www.casinogrounds.com som på kort tid blivit en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum.

Hos CasinoGrounds ser vi ett nytt beteende där personer intresserade av casino, via YouTube och Twitch, tittar på när andra personer spelar casino. Kombinationen av egenproducerat innehåll och formatet rörlig bild skapar intressanta möjligheter framöver och är i linje med LeoVegas strategi att vara ett innovativt och entreprenörsdrivet bolag. Vår ambition nu är att skala upp existerande verksamhet till fler marknader.

Utvecklad strategi
Vi har under flera år tittat på förvärvsmöjligheter och nu framgångsrikt gjort våra första förvärv. Detta är ytterligare en milstolpe i bolagets historia. LeoVegas kommer alltid fokusera på organisk tillväxt men gör kompletterande förvärv när vi känner att det utvecklar vår totala affär. Jag vill dock tillägga att vi i det korta perspektivet kommer fokusera på att integrera nyligen gjorda förvärv.

Vår expansionsstrategi är att expandera i reglerade marknader och marknader som snart ska regleras samt genomföra strategiska och kompletterande förvärv.

Vår produktstrategi är att vara det mest innovativa och nyskapande bolaget i spelbranschen.

Förändringar i ledningsgruppen
LeoVegas Mobile Gaming Group strävar efter att vara det mest innovativa, entreprenöriella och snabbaste växande bolaget i vår bransch. För att stärka detta arbetar vi bland annat intensivt med vår företagskultur.

Jag har därför inrättat en ny tjänst som benämns Chief Human Resources officer (CHRO) och anställt Caroline Palm till ledningsgruppen. Caroline har de senaste åren varit HR ansvarig för en teknik- och entreprenörsdriven företagsgrupp med över 2 000 anställda.

Under kvartalet har vi sett styrkorna i Jarl Modéns arbete vilket medfört att vi har befordrat honom till en permanent Chief Product Officer (CPO) i ledningsgruppen.

Authentic Gaming
Authentic Gaming bjöd på en mycket spännande nyhet genom tillkännagivandet av avtal med Foxwoods Casino, USAs största casinoresort. För första gången möjliggörs det att i Europa spela Live Casino, online streamat direkt från casinoborden i USA. Tjänsten distribueras genom Authentics nätverk av operatörer där bland annat LeoVegas ingår.

Siffror i fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 67,8 MEUR (41,2), vilket är en ökning med 65 procent. Den organiska tillväxten var 48 procent. EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster relaterade till rådgivning vid förvärv samt arbete med notering på Nasdaq Stockholm, uppgick till 7,1 MEUR (10), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 10,5 procent (24,2). Reglerade intäkter under kvartalet uppgick till 29 procent (11).

2017 – Året som helhet
Under 2017 så växte vi med 53 procent. Vår organiska tillväxt, exklusive marknader som stängts ner under 2017 uppgick dock till hela 61 procent. Det är en fantastisk prestation och siffror vi på LeoVegas är väldigt stolta över.

Personalmässigt har vi växt från 365 medarbetare i början av året till 566 medarbetare vid utgången av året vilket såklart ställer höga krav på våra ledare och organisation.

Vi har utökat våra kontor och under året flyttat till ett helt nytt kontor i Stockholm. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt av bolaget.

Danmark
Danmark har under året gått från att vara en liten marknad till att bli en mycket viktig sådan och har därmed gett oss kvitto på att vår modell i kombination med hårt arbete är lyckosam. I Danmark är LeoVegas numera ett av de absolut starkaste varumärkena inom spel och fortsätter att växa.

Kanada
Under kvartalet har vi också lanserat vår free-to-play satsning, LeoVegas.net, i Kanada med legendaren Mats Sundin som ambassadör. På LeoVegas.net kan man spela mobilcasino utan att satsa riktiga pengar och ger stora möjligheter ur ett marknadsföringsperspektiv.

Vår position – GameTech
Ända sedan LeoVegas grundades har vi varit extremt produkt- och teknikdrivna. Vi ser därför oss själva inte bara som ett mobilspelsbolag, utan som ett ledande techbolag i mobilspelsbranschen. Att förklara LeoVegas för omvärlden när det kommer till identitet, kultur och arbetssätt återspeglas bäst genom termen GameTech.

Start av 2018
Rocket X
Vi började året med ytterligare ett stort förvärv som har fokus på Storbritannien då vi ingick avtal om att förvärva tillgångarna från Intellectual Property & Software Limited ("IPS") och relaterade tillgångar från två närstående bolag inklusive topprankade varumärken som 21.co.uk, Slotboss, Bet UK och UK Casino. Detta kallar vi numera för Rocket X.

LeoVegas har sedan lanseringen 2012 haft en global varumärkesstrategi som är väldigt framgångsrik. Efter förvärvet av Royal Panda har LeoVegas två skalbara varumärken. På större marknader kan dessa globala varumärken, LeoVegas och Royal Panda, kompletteras med en lokal multibrand strategi, vilket nu möjliggörs genom förvärvet av Rocket X. Marknaden i Storbritannien är tillräckligt stor och mogen för att det finns ett syfte med att arbeta med flera varumärken. I Rocket X ser vi flera saker som sticker ut och de har ett fantastiskt momentum, både i sin tillväxt och lönsamhet. Detta i kombination med en av marknadens mest effektiva kundanskaffning medför att vi får ett starkt fäste i Storbritannien och 85 nya medarbetare med lokal expertis. Med detta förvärv adderar vi även en företagskultur som har ett stort fokus på teknik och produkt vilket är en perfekt matchning med LeoVegas.

I samband med förvärvet av Royal Panda så tog koncernen upp ett lån om 100 MEUR varav 20 MEUR nyttjats i samband med det förvärvet. Det finns därmed utrymme upp till 80 MEUR till att reglera förvärvet av Rocket X.

I det fjärde kvartalet 2017 hade Rocket X intäkter om 11,7 MGBP och en justerad EBITDA på 3,8 MGBP vilket innebär en justerad EBITDA-marginal om 32,6%. Intäkterna för det fjärde kvartalet växte med 49% jämfört med föregående år. Av de totala intäkterna kommer 96% från Storbritannien och 73% via mobila enheter.

Förvärvet är villkorat av att särskilda villkor uppfylls och tillträde av förvärvet beräknas ske under den senare delen av första kvartalet 2018.

Om både Royal Panda och Rocket X hade varit en del av LeoVegas under hela fjärde kvartalet hade gruppens intäkter varit 84 MEUR. 

Produktnyheter
Apple Pay och ansiktsigenkänning
Av LeoVegas kunder i Storbritannien använder 55 procent iPhone. Lanseringen av Apple Pay har därmed medfört en förbättrad upplevelse för dessa kunder. För att kunna erbjuda Apple Pay krävs det att marknaden är lokalt reglerad, vilket Storbritannien är. Storbritannien är den första marknaden som LeoVegas lanserar Apple Pay i, men redan nu planeras det för fler marknader.

Med den senaste tekniken lanserar LeoVegas också ansiktsigenkänning för login och godkännande av Apple Pay betalningar. Detta möjliggörs genom LeoVegas teknik tillsammans med Apples nya Iphone X och tillåter kunderna att logga in på några hundradelars sekunder samt godkänna betalningar via Apple Pay lika snabbt.

Utökad satsning på live sport
LeoVegas jobbar intensivt för att förbättra och bygga den bästa upplevelsen inom sportsbetting inför fotbolls VM. Som ett led i detta ökar vi utbudet för livestreaming på de nordiska marknaderna. LeoVegas Sport erbjuder nu ett starkt utbud med ungefär 10 000 livesända sport events.

Exklusiva spel
LeoVegas jobbar nära ett flertal spelutvecklare, bland annat NetEnt och Yggdrasil, för att ta fram nya exklusiva spel ("LeoVegas Originals"). Exempelvis lanserades WitchCraft Academy från NetEnt i januari och fler spel ligger redo för lansering.

Nasdaq Stockholms huvudlista
Vi kan med glädje berätta att LeoVegas från och med den 5:e februari handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ett listbyte kommer stärka bolaget och ger oss en ännu tydligare kvalitetsstämpel när vi kommunicerar och samarbetar med myndigheter, licensgivare och partners. För institutionella investerare, både svenska men framförallt utländska, blir vi mer tillgängligt och attraktivt som bolag.

Övriga kommentar om det första kvartalet
Januari har börjat bra, med spelintäkter netto (NGR) på 24,8 MEUR (14,1), motsvarande en tillväxttakt på 76 procent. Tillväxten exkluderat förvärv och nedstängda marknader var 72 procent. I det första kvartalet förväntar vi oss att marknadsföring i relation till intäkterna bli något lägre än genomsnittet för 2017.

Vi fortsätter att vinna flera utmärkelser, senast vid EGR Nordics Awards, där de mest framgångsrika och innovativa spelbolagen lyfts fram. I hård konkurrens vann LeoVegas tre utmärkelser, "Nordics Operator of the Year", "Casino Operator of the Year" och "Sports Betting Operator of the Year. Alltid lika kul att vinna!

Med flera fantastiska förvärv, utmärkelser, listbyte och en stark start på det första kvartalet ser vi alla på LeoVegas fram mot ett spännande 2018.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5065 3942, UK: +44 (0) 330 336 9411, US: +1720 543 0214. Bekräftelse kod: 492 82 23 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/o7um9xoi

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73-512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrandoperatör på den brittiska marknaden som heter Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

[1]Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.