LeoVegas AB: Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2016

Regulatorisk
Regulatorisk

Framgångsrika lanseringar av LeoVegas Sport och LeoVegas Live Casino, kraftig tillväxt av nya kunder och en stark öppning av Q3

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2016[1]

 • Intäkterna ökade med 67 procent till 31,0 MEUR (18,5). Tillväxten var i sin helhet organisk.
 • Deponeringar i mobilen stod för 65 procent (55) av totalen.
 • Deponeringar ökade med 79 procent till 100,6 MEUR (56,3), en ökning om 25 procent jämfört med föregående kvartal.  
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 176 635 (71 632), en ökning med 147 procent.
 • Antalet nya deponerande kunder uppgick till 109 718 (32 733), en ökning med 235 procent.
 • LeoVegas Sport och LeoVegas Live Casino lanserades enligt plan och i samband med detta ökade marknadsinvesteringarna i förhållande till intäkter till 60,4 procent jämfört med 42,3 procent för det första kvartalet.
 • EBITDA uppgick till -2,5 MEUR (-0,5), motsvarande en EBITDA-marginal om -7,9 procent (-2,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,8 MEUR (-0,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 EUR (-0,01).

Halvårsperioden: 1 januari – 30 juni 2016

 • Intäkterna ökade med 76 procent till 60,5 MEUR (34,4). Tillväxten var i sin helhet organisk.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 MEUR (-0,6). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 0,9 MEUR (-0,6), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 1,5 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 EUR (-0,01).

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

LeoVegas strategi är att prioritera tillväxt. I enlighet med vad som kommunicerades i rapporten för det första kvartalet har vi tillvaratagit möjligheten att genomföra en kraftfull lansering av LeoVegas Sport och LeoVegas Live Casino inför årets största sportevent, fotbolls-EM.

Deponeringar under det andra kvartalet passerade milstolpen 100 MEUR, vilket är en ökning om hela 25 procent jämfört med föregående kvartal.

Kvartalet har varit händelserikt med långsiktiga marknadsinvesteringar och framgångsrika lanseringar av LeoVegas Sport och LeoVegas Live Casino, vilket givit en kraftig tillväxt av nya kunder och en stark öppning av Q3. Jag kan konstatera att satsningarna på långsiktiga marknadsinvesteringar i det andra kvartalet har fallit väl ut med en rekordstark inledning av det tredje kvartalet med spelintäkter netto (NGR) i juli om 12,8 MEUR vilket är en tillväxttakt på 68 procent.

Bolaget utvecklas väl i linje med våra långsiktiga finansiella mål och vår vision om att skapa den  främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. 

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5065 3937, UK: +44 (0) 20 3427 1913, US: +1646 254 3361
Bekräftelse kod: 4876634 eller via webben – http://edge.media-server.com/m/p/aypetjng

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegas.com och www.leovegasgroup.com

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.