KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LEOVEGAS

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 27 september 2022.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter och valde Gary Fritz, William Hornbuckle och Gustaf Hagman till nya styrelseledamöter med Gary Fritz som ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Den extra bolagsstämman sammankallades på begäran av aktieägaren MGM Casino Next Lion, LLC som innehar mer än 90 procent av antalet utestående aktier och röster i LeoVegas.