Förändring av antalet aktier och röster i LeoVegas AB (publ)

Regulatorisk
Regulatorisk
Antalet aktier och röster i LeoVegas AB (publ) har förändrats till följd av att
1 957 500 nya aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av
teckningsoptioner kopplat till incitamentsprogram antaget vid årsstämman 2015.

Antalet aktier och röster i LeoVegas AB (publ) har förändrats till följd av att 1 957 500 nya aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till incitamentsprogram antaget vid årsstämman 2015.

Efter utnyttjande av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier och röster i LeoVegas AB (publ) per den 29 juni 2018 till 101 652 970.

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations and corporate finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.