ÅTERKÖP AV AKTIER I LEOVEGAS

LeoVegas har under perioden 13 december – 17 december 2021 återköpt sammanlagt 428 718 egna aktier. Återköpet har skett inom ramen för det program som styrelsen offentliggjorde den 27 maj 2021 i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur och skapa aktieägarvärde genom att minska antalet utestående aktier. Läs mer om styrelsens beslutade återköpsprogram här.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Under perioden 13 december – 17 december 2021 har aktier i LeoVegas återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) Transaktionsvärde per dag (SEK)
2021-12-13 120 000 33,82 4 058 592
2021-12-14 100 000 33,10 3 309 525
2021-12-15 100 000 33,20 3 319 880
2021-12-16 50 000 32,66 1 633 110
2021-12-17 58 718 33,11 1 944 112
Summering 428 718 14 265 219

Efter ovanstående återköp uppgår LeoVegas innehav av egna aktier per den 17 december 2021 till 4 000 000 aktier. Det totala antalet utestående aktier i LeoVegas uppgår till 97 652 970 aktier.