ÅTERKÖP AV AKTIER I LEOVEGAS

LeoVegas har under perioden 13–17 september 2021 återköpt sammanlagt 690 777 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen offentliggjorde den 27 maj 2021 i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur genom att minska antalet utestående aktier och därigenom skapa aktieägarvärde.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Under perioden 13 – 17 september 2020 har aktier i LeoVegas återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) Transaktionsvärde per dag (SEK)
2021-09-13 140 000 35,7788 5 009 032
2021-09-14 140 000 35,8277 5 015 878
2021-09-15 140 000 35,7552 5 005 728
2021-09-16 140 000 36,4038 5 096 532
2021-09-17 130 777 36,8943 4 824 926
Summering 690 777 24 952 096

Efter ovanstående återköp uppgår LeoVegas innehav av egna aktier per den 17 september 2021 till 3 327 970 aktier. Det totala antalet utestående aktier i LeoVegas uppgår till 98 325 000 aktier.