ÅTERKÖP AV AKTIER I LEOVEGAS

LeoVegas har under perioden 29 november – 3 december 2021 återköpt sammanlagt 30 000 egna aktier. Återköpet har skett inom ramen för det program som styrelsen offentliggjorde den 27 maj 2021 i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur och skapa aktieägarvärde genom att minska antalet utestående aktier.

Läs mer om styrelsens beslutade återköpsprogram här. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Under perioden 29 november – 3 december 2021 har aktier i LeoVegas återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) Transaktionsvärde per dag (SEK)
2021-12-03 30 000 30,74 922 050
Summering 30 000 922 050

Efter ovanstående återköp uppgår LeoVegas innehav av egna aktier per den 3 december 2021 till 3 357 970 aktier. Det totala antalet utestående aktier i LeoVegas uppgår till 98 295 000 aktier.