ÅTERKÖP AV AKTIER I LEOVEGAS

LeoVegas har under perioden 6 december – 10 december 2021 återköpt sammanlagt 213 312 egna aktier. Återköpet har skett inom ramen för det program som styrelsen offentliggjorde den 27 maj 2021 i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur och skapa aktieägarvärde genom att minska antalet utestående aktier. Läs mer om styrelsens beslutade återköpsprogram här.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Under perioden 6 december – 10 december 2021 har aktier i LeoVegas återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) Transaktionsvärde per dag (SEK)
2021-12-06 118 000 30,58 3 608 959
2021-12-07 44 639 31,75 1 417 226
2021-12-08 32 000 32,88 1 052 189
2021-12-09 18 673 33,97 634 290
Summering 213 312 6 712 664

Efter ovanstående återköp uppgår LeoVegas innehav av egna aktier per den 10 december 2021 till 3 571 282 aktier. Det totala antalet utestående aktier i LeoVegas uppgår till 98 081 688 aktier.