VÅRA ATTITYDER

LeoVegas Group har tillsammans med medarbetarna tagit fram fem värderingar, eller attityder, som ska hjälpa till att nå bolagets passion “King of Casino”. Attityderna, LeoCulture, är grunden för bolagets verksamhet. Värderingarna ger medarbetarna vägledning och kommunicerar vad som är viktigt för LeoVegas Group.

TRUST AND ACCOUNTABILITY COUNTS

Hela bolagets affär och existens bygger på trovärdighet och ansvar. Om LeoVegas Group fallerar på någon av dessa är det svårt att driva en framgångsrik verksamhet. Därför är detta lika viktigt internt. Varje individ ska ta ett stort personligt ansvar, hålla vad de lovar och kommunicera tydligt med sina medarbetare.

WE CHASE BETTERNESS

Utan utveckling avstannar både företag och människor. LeoVegas Group siktar därför på att vara bättre idag jämfört med igår. Detta gäller alla medarbetare och företaget i stort. Det gäller oavsett område – alla områden har förbättringspotential. Som agilt företag befinner sig LeoVegas Group ständigt i en test-, learn- och grow-process.

WE MAKE IT HAPPEN

I LeoVegas Groups scaleup-kultur lever modet och handlingskraften. Medarbetarna uppmuntras att inte bara säga vad de tycker, utan även göra jobbet som krävs – ”to make it happen”. LeoVegas Group tror inte på hierarkiska strukturer utan i stället att varje enskild individ spelar stor roll inom företaget.

WE ARE TEAM LEO

LeoVegas Group vinner om vi jobbar tillsammans. Som globalt företag med människor från många olika länder bygger det interna samarbetet på tillit och respekt – oavsett geografi, kultur eller på vilken avdelning man arbetar. Bolaget blir en vinnare när man arbetar som ett team.

SIMPLICITY RULES

Varför göra något mer komplicerat är det behöver vara? Det finns många exempel på hur omständliga processer och byråkrati gör företag mindre framgångsrika. LeoVegas Group är och ska fortsätta att vara en snabbrörlig organisation.