SE EN

LeoVegas förvärv

“I vår växande bransch finns det fantastiska möjligheter. Att hitta intressanta förvärv som passar in i koncernens strategi och vår kultur är en sådan möjlighet. I och med det har vi, i mitt tycke, byggt industrins starkaste M&A team och det tillsammans med vår förmåga att samarbeta mellan förvärvade bolag gör oss till en intressant köpare i den fortsatta konsolideringen.” - Gustaf Hagman, Group CEO

2021

  • LeoVegas förvärvar Expekt från Betclic Group. Expekt är ett av de mest välkända varumärkena inom sportspel i Sverige och övriga Norden. Total köpeskilling uppgår till 5 MEUR för samtliga tillgångar. Förvärvet stärker LeoVegas varumärkesportfölj med en etablerad position inom sportspel, samt utökar bolagets strategiska tillväxtmöjligheter inom segmentet. Affären förväntas slutföras under maj 2021

2018

  • LeoVegas­koncernen, via LeoVentures, förvärvade 51 procent av Pixel Holding Group Ltd som driver esport betting operatören Pixel.bet. Pixel.bet har visionen att vinna esport­communityn med den främsta spelupplevelsen inom betting på esport och ta positionen som den ledande spel, betting­ och casino­operatören för alla med en passion för esport. Investeringen uppgick till 1,5 MEUR för 51 procent av bolaget.

  • I mars 2018 slutförde LeoVegas förvärvet av det maltesiska bolaget World of Sportsbetting Ltd. som hade en licens för sportsbetting och en casinolicens i delstaten Schleswig­Holstein samt en godkänd, landsomfattande, ansökan för en sportsbettinglicens genom delstaten Hessen. Licenserna ger LeoVegas en konkurrensfördel då de ökar möjligheterna att göra lokala anpassningar i produkten. Affären slutfördes 26 mars 2018 och gjordes med en kontant köpeskilling om 2,6 MEUR.

  • LeoVegas slutförde ett förvärv i Storbritannien under det första kvartalet 2018. Bolaget förvärvade då tillgångarna från Intellectual Property & Software Limited (“IPS”) samt relaterade tillgångar från två närstående bolag inklusive topprankade varumärken så som 21.co.uk, Slotboss, Pink Casino och UK Casino. Detta kallas numera för Rocket X. Rocket X har en lokal multibrandstrategi och är inriktade på en digital och datadriven kundanskaffning. Rocket X har endast intäkter från Storbritannien, som är en marknad som är stor och mogen. Vilket är anledningen till att jobba med flera varumärken som attraherar olika typer av kunder. Affären slutför­ des den 1 mars 2018 till en köpeskilling om 65 MGBP.

  • LeoVegas­koncernen, via LeoVentures förvärvade 51 procent av aktierna i Casinogrounds. Bolaget driver sajten www.casinogrounds.com som är en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum. Casinogrounds har skapat ett nytt beteende där personer intresserade av casino, via YouTube och Twitch, tittar på när andra personer spelar casino. Affären slutfördes den 1 januari 2018 och den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling uppgick till 45 MSEK.

2017

  • Förvärvet av Royal Panda stärkte LeoVegas expansion, framförallt i marknader utanför Norden. Förvärvet adderade också ett starkt och spännande varumärke till koncernen, vilket förbättrar skalbarheten i den fortsatta tillväxten. Affären slutför- des den 1 november 2017 och genomfördes till en köpeskilling om 60 MEUR plus en tilläggsköpeskilling om ytterligare max 60 MEUR. Storleken på tilläggsköpeskillingen är ännu inte fastställd.

  • Winga S.r.l var LeoVegas första förvärv i bolagets historia. Winga S.r.l är en italiensk speloperatör med licens för den italienska marknaden. Förvärvet gav LeoVegas en etablerad position i Italien som tillsammans med Storbritannien är Europas största spelmarknad. Affären slutfördes den 1 mars 2017 till en köpeskilling om 6,1 MEUR.