LeoVegas Group strävar efter att vara det mest innovativa, entreprenöriella och snabbast växande bolaget i branschen. Därför investerar och bygger koncernen bolag i andra delar inom igamingbranschen via LeoVentures. Det innefattar möjligheter där det finns en global potential, där det är strategiskt logiskt eller där det kan uppstå synergieffekter med andra delar inom LeoVegas Group.

Inom LeoVentures kombineras det bästa av två världar. Portföljbolagen får behålla sin entreprenöriella identitet och självständighet för att driva tillväxt och värdeskapande. Samtidigt kan de accelerera med kapital, kunskap och kraft från hela LeoVegas Group. LeoVentures har därigenom en unik förmåga att investera, växa i och på sikt realisera värden. Ambitionen är att vara majoritetsägare inom bolagen, men avyttringar kan även ske i de fall där vinster uppväger det strategiska ägandet.

BLUE GURU GAMES

Blue Guru Games. Under våren 2021 grundande LeoVegas Group, via LeoVentures, spelstudion Blue Guru Games. Ägarandelen uppgår till 85 procent. Blue Guru Games hade redan från start ett team med över 20 års erfarenhet av spelutveckling som kunde dra nytta av all erfarenhet och kunskap som finns inom LeoVegas Group. Studion kommer att utveckla och erbjuda spel både för koncernens egna varumärken samt även för andra speloperatörer. Ambitionen är att genom Blue Guru Games producera minst 20 spel kommande 24 månader.


CASINOGROUNDS

CasinoGrounds. Bolaget driver sajten casinogrounds.com som är en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum. De samarbetar med både operatörer och speltillverkare inom branschen. CasinoGrounds har skapat ett nytt beteende där personer som är intresserade av casino via YouTube och Twitch tittar på när andra personer spelar casino. Kombinationen av egenproducerat innehåll och formatet rörlig bild skapar intressanta möjligheter framöver, där CasinoGrounds är ledande streamingnätverk och community. LeoVegas Group äger 51 procent av bolaget.PIXEL.BET

Pixel.bet har visionen att vinna över e-sportcommunityn med den främsta spelupplevelsen inom vadslagning på e-sport och ta positionen som den ledande spel-, vadslagnings- och casinooperatören för alla med en passion för e-sport. Sverige och Norden är initiala fokusmarknader, med en tydlig ambition att växa vidare internationellt. Idag äger LeoVegas Group 85 procent av bolaget.


HUMBL.AI

Humbl.ai är ett bolag i teknisk framkant som utvecklar AI-drivna och modulära verktyg anpassade för igaming- och e-handelsbolag. Genom automatisering och artificiell intelligens kommer verktygen att möjliggöra effektiviserad marknadsföring, minskande kostnader och maximerade avkastningar. De innovativa lösningarna som utvecklas har potentialen att revolutionera hur bolag verkar och blir framgångsrika. LeoVentures äger 25 procent av bolaget.

“Gemensamt för LeoVentures investeringar är att bolagen har potential att etablera sig som en ny marknadsledare inom sin nisch”

BEYONDPLAY

I februari 2023 meddelade LeoVegas Group att andelen i BeyondPlay – 25 procent – avyttrats till VC-bolaget Bettor Capital för 1,9 miljoner euro. På mindre än två år hade BeyondPlay (tidigare känt som SharedPlay) växt till att bli en branschledare inom sin nisch, vilket för LeoVentures genererade en avkastning på 73 procent av investerat kapital.

AUTHENTIC GAMING SÅLT TILL GENTING FÖR 15 MEUR

I oktober 2019 sålde LeoVegas Authentic Gaming till industrijätten Genting. På en dryg treårsperiod hade Authentic Gaming utvecklats från en idé till ett starkt växande bolag.