SE EN

Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2020

Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 29 maj 2019 ska valberedningen bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2019:

  • Anders Fast, valberedningens ordförande och utsedd av Gustaf Hagman
  • Dan-Alp Lindberg, utsedd av Robin Ramm-Ericson
  • Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund
  • Torsten Söderberg, utsedd av aktiebolaget Syoto
  • Mårten Forste, styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till marten.forste@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance, +46 73 512 07 20, www.leovegasgroup.com.