SE EN

LeoVegas AB Q3: Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2019

TREDJE KVARTALET 2019: juli – septemberhttps://edge.media-server.com/mmc/p/cgmbbfh8

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:00 CET. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, www.leovegasgroup.com.