SE EN

Koncernledning

Gustaf Hagman

Gustaf Hagman

Född: 1974 Titel: Group CEO Började på LeoVegas: 2011 Aktieinnehav: 8 050 000 Särskild kompetens: Spelbransch, organisation, entreprenör Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms Universitet samt Södertörns Högskola.

Gustaf har över 20 års erfarenhet av entreprenörskap och spelindustrin online och har tidigare drivit upp organisationer till mer än 100 anställda. Innan han var med och grundade LeoVegas var Gustaf VD för det noterade bolaget Net Gaming AB (publ.) samt grundare och VD för Eurobet Nordic AB. Som koncernens VD arbetar Gustaf med bolagets strategi och organisation. Hans uppgift är att leda bolaget och arbeta med aktiemarknadsrelaterade frågor samt se till att LeoVegas uppnår de mål som styrelse och ägare satt upp.

Utöver sitt aktieägande innehar Gustaf 100 000 teckningsoptioner i del av incitamentsprogram.

Stefan Nelson

Stefan Nelson

Född: 1977 Titel: CFO Började på LeoVegas: 2018 Aktieinnehav: 45 000 Särskild kompetens: Ekonomi, Merger and Acquisition Utbildning: Fil kand Ekonomi från Stockholms Universitet.

Stefan har sin bakgrund inom finansbranschen med runt 20 års erfarenhet inom kapitalmarknad, bolagsanalys och Corporate Finance. Han kommer närmast från en tjänst som Director på SEB Corporate Finance med sektoransvar för spel, media och retail, och har arbetat med ett stort antal projekt inom M&A och ECM, däribland börsnoteringen av LeoVegas. Dessförinnan var han aktieanalytiker på SEB Enskilda, Standard & Poor och Redeye. Stefan har varit topprankad aktieanalytiker inom spelsektorn under många år.

Utöver sitt aktieägande innehar Stefan 258 500 teckningsoptioner i del av incitamentsprogram.

Mattias Wedar

Mattias Wedar

Född: 1973 Titel: CPTO - Chief Product and Tech Officer Började på LeoVegas: 2019 Aktieinnehav: 21 200 Särskild kompetens: Teknik- och produktutveckling Utbildning: Master of Social Science in informatics från Lunds Universitet.

Mattias har mer än 15 års erfarenhet av digital produkt- och teknikutveckling för både B2C och B2C inom teknikintensiva branscher. Han har bred erfarenhet från spelbranschen från sin tid som VD på Mr Green Technology inom MRG-koncernen. Dessförinnan hade han ledande positioner på sökbolaget Eniro samt som manager på Accenture med fokus på mediabranschen och digital transformationer.

Utöver sitt aktieägande innehar Mattias 178 500 teckningsoptioner i del av incitamentsprogram.

Niklas Lindahl

Niklas Lindahl

Född: 1981 Titel: CMO Började på LeoVegas: 2018 Aktieinnehav: 23 000 Särskild kompetens: Digital marknadsföring Utbildning: Företagsekonomiska studier och marknadsföringsstudier på IHM Business School.

Niklas har över 14 års erfarenhet av digital marknadsföring. Han har drivit framgångsrika konsultbyråer inom digital marknadsföring som hjälpt bolag i södra Europa med att ställa om från traditionell marknadsföring till mätbar “performance”-marknadsföring.

Utöver sitt aktieägande innehar Niklas 24 000 teckningsoptioner i del av incitamentsprogram.

Ägande styrelse och ledning