SE EN

Finansiella mål

Tillväxt

Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknaden.

Lönsamhet

Långsiktig EBITDA-marginal om minst 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på lokalt reglerade marknader där spelskatt utgår.

Utdelning

LeoVegas utdelningspolicy är att, över tid, lämna en utdelning om minst 50 procent av LeoVegas resultat efter skatt.

Skuldsättning

Långsiktigt ska LeoVegas skuldsättningsgrad (nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA) ej överstiga 1.0x. LeoVegas kan dock, under vissa förutsättningar, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med, till exempel, större förvärv eller andra strategiska initiativ.