Miljö

Ambitioner

 • Att LeoVegas påverkan på samhället och miljön är hållbar
 • Konkreta och mätbara mål inom miljöhantering
 • Samtliga anställda på LeoVegas ska vara förebilder för att driva hållbarhet genom konkreta åtgärder

Mål

 • Samtliga kontor inom koncernen ska driva en hållbarhets-
  strategi, optimerad efter de lokala förhållandena
 • Öka medvetandet om varje anställds resande
 • Minska resandet per anställd
 • Använd konferenssamtal och virtuella möten istället för resor – öka antalet virituella möten per anställd

Åtgärder

 • Årliga utvärderingar av hållbarhetsstrategin för att säkerställa förbättringar
 • Addera nyckeltal av de anställdas resande i samband med den anställdes personliga och årliga utvärdering

HÅLLBARHET

I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, dess värdekedja och riskhantering. Det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Hur bolaget hanterar sin egen verksamhet för att minimera negativ påverkan

HÅLLBARHET