Extra bolagsstämma 2022

På begäran av aktieägaren MGM, som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i LeoVegas kallas aktieägarna i LeoVegas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2022.