SE EN

LeoVegas styrelse

Per Norman

Per Norman

Född: 1964 Titel: Styrelseordförande Började på LeoVegas: 2020 Aktieinnehav: 70 600 Särskild kompetens: Branschkompetens, e-commerce inom B2C och organisation Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm samt en Master of Business and Administration från Uppsala Universitet

Per har tidigare innehaft många exekutiva befattningar, bland annat som VD för Mr Green & Co AB (Publ.), VD för Boxer TV Access AB, Vice VD Modern Times Group MTG AB samt styrelseuppdrag i flertalet bolag, bland annat i Mr Green & Co AB (Publ.).

Per är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna.

Anna Frick

Anna Frick

Född: 1968 Titel: Styrelseledamot Började på LeoVegas: 2015 Aktieinnehav: 3 700 Särskild kompetens: Kommunikation, digital transformation och organisation Utbildning: Civilekonomexamen i finans och marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm

Anna har tidigare varit styrelseledamot i Nordnet AB, vice VD för Garbergs reklambyrå AB, VD för Oakwood Creative AB. Idag är hon styrelseledamot i bolagen Cell Impact AB (publ), A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ), Fortnox AB (publ), Molly International AB (publ), Frisq Holding AB (publ) Svea Ekonomi AB och Above Agency AB.

Anna är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna

Fredrik Rüdén

Fredrik Rüdén

Född: 1970 Titel: Styrelseledamot Började på LeoVegas: 2019 Aktieinnehav: 20 000 Särskild kompetens: Ekonomi, spelbransch, ledning Utbildning: Civilekonom och Kandidatexamen i Handelsrätt vid Mälardalens Högskola

Fredriks karriär innehåller flera ledande befattningar i börsnoterade bolag med fokus på ekonomi och finans, bland annat följande bolag; Cambio, Betsson AB, Teligent AB (CFO) Hallvard Leröy AS (CFO) och Investment AB Kinnevik (Group Financial Controller). Utöver sitt uppdrag i LeoVegas är han styrelseledamot i Scout Gaming och Vice VD och Finansdirektör på EG7. EG7 investerar i och äger bolag verksamma inom datorspelsbranchen.

Fredrik är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna

Mathias Hallberg

Mathias Hallberg

Född: 1971 Titel: Styrelseledamot Började på LeoVegas: 2020 Aktieinnehav: 0 Särskild kompetens: Professor i molekylär beroendeforskning Utbildning: Fil. mag. biologi och kemi från Lunds Universitet

Mathias har en fil. mag. biologi och kemi från Lunds Universitet. Han blev Farmacie doktor 2005 och docent i farmakologi 2007 vid Uppsala Universitet. Studierektor 2005 och universitetslektor från 2010. Mathias forskar inom beroende och utsågs 2016 till professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Mathias är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna.

Hélène Westholm

Hélène Westholm

Född: 1971 Titel: Styrelseledamot Började på LeoVegas: 2020 Aktieinnehav: 2 500 Särskild kompetens: Investor Relations, kommunikation, branscherfarenhet Utbildning: MBA från Uppsala universitet

Hélène har mångåriga erfarenheter av projektledning inom finansbranschen, bland annat från Nordstjernan och Erik Pensers Corporate Finance-avdelning. Hélène har även styrelseerfarenhet från Svenska Spel, Svensk Bilprovning och Svensk Exportkredit.

Hélène är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna.

Carl Larsson

Carl Larsson

Född: 1974 Titel: Styrelseledamot Började på LeoVegas: 2020 Aktieinnehav: 10 000 Särskild kompetens: Teknik Utbildning: kandidatexamen inom data- och systemvetenskap från Stockholm Universitet samt en Master of Business and Administration från Handelshögskolan i Stockholm

Carl har stor erfarenhet från finansbranschen där han arbetat med stora utvecklingsprojekt för IT-system för banker. Carl är även medgrundare till DigitalRoute. Carl har även varit verksam som egenföretagare inom IT, vilket han också är idag. Utöver styrelserollen hos LeoVegas är Carl styrelseledamot i Strukturinvest Fondkommission (FK) AB.

Carl är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna.

Torsten Söderberg

Torsten Söderberg

Född: 1949 Titel: Styrelseledamot Började på LeoVegas: 2020 Aktieinnehav: 4 533 861 Särskild kompetens: Styrelseproffs, branschkunskap Utbildning: Fil. kand. i ekonomi, DIHR

Torstens huvudsakliga sysselsättning är styrelseuppdrag. Torsten har tidigare erfarenhet som egen företagare inom ett flertal branscher samt som styrelseordförande i bland annat Cherryföretagen och Stingbet.

Torsten är oberoende till till bolaget, bolagets ledning och huvudägarna.

Ägande styrelse och ledning