Revisor

Vid LeoVegas årsstämma den 19 maj 2022 beslutades omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2023.  Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Niklas Renström. Niklas Renström är medlem av FAR.