Koncernledningen

Med över 100 års samlad erfarenhet från iGamingindustrin är vår koncernledning väl lämpad att ta leda gruppen framåt.

STYRELSEN

Här kan du läsa mer om LeoVegas styrelsemedlemmar.


BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021