Bolagsstämma 2022

Anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 13 maj 2022. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Årsstämma LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 97.

Eller anmäl dig digitalt genom att trycka på den här länken. Där loggar du in med Bank-ID, scrollar ner till LeoVegas och anmäler dig.