Finansiella mål 2021

Tillväxt

LeoVegas mål är att uppnå 600 MEUR i nettoomsättning under år 2021. 

Målet inkluderar organiskt genererad tillväxt samt intäkter från potentiella framtida förvärv

Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknaden.

Lönsamhet

LeoVegas mål är att uppnå 100 MEUR i EBITDA under år 2021.

Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår.

Utdelning

LeoVegas utdelningspolicy är att, över tid, lämna en utdelning om minst 50 procent av LeoVegas resultat efter skatt.