LeoVegas förvärv

LeoVegas har de senaste två åren genomsökt spelmarknaden efter bolag som stämmer överens med den övergripande expansionsstrategin. Strategin är att expandera i reglerade marknader och marknader som snart ska regleras.

Förvärvsarbetet drivs från LeoVegas AB med VD, Gustaf Hagman som ytterst ansvarig.

M&A team

“I vår växande bransch finns det fantastiska möjligheter. Att hitta intressanta förvärv som passar in i koncernens strategi och vår kultur är en sådan möjlighet. I och med det har vi, i mitt tycke, byggt industrins starkaste M&A team och det tillsammans med en stark balansräkning och extra finansiering gör det oss till en intressant köpare i den fortsatta konsolideringen” Säger VD Gustaf Hagman

 

Vill du komma i kontakt med LeoVegas M&A team?

Skicka oss gärna ett mail med eventuella frågor eller om du har en intressant möjlighet att dela

LeoVegas M&A: mergeracquisitions@leovegas.com

Rocket X - 11 januari 2018

LeoVegas koncernen har ingått avtal om förvärv av tillgångar i speloperatören Rocket X, inklusive premiumvarumärken såsom 21.co.uk, Slotboss, Bet UK och UK Casino.

Under det fjärde kvartalet 2017 hade Rocket X intäkter på 11,7 miljoner GBP och tillsammans med de företag vars tillgångar också förvärvas som en del av transaktionen en justerad EBITDA* på 3,8 miljoner GBP. Förvärvet finansieras genom existerande kassa och lån till en total köpeskilling om 65 miljoner pund (73,5 miljoner euro).

Rocket X har en digital och datadriven kundanskaffningsstrategi där sökordsoptimering med flera varumärken och kundanskaffningssajter ingår. Detta har gjort att Rocket X har en av marknadens mest effektiva kundanskaffningsmodeller. Denna strategi är baserad på demografisk segmentering, den senaste tekniken och flera kundanskaffningssajter som är optimerade så att man effektivt når potentiella kunder.

Rocket X använder sig idag av en teknisk plattform från Bede Gaming och LeoVegas har i samband med förvärvet ingått ett plattformsavtal med Bede Gaming. Under due diligence processen har LeoVegas kommit fram till att Bede plattformen ligger långt fram både tekniskt och produktmässigt och är ett väldigt bra alternativ på den brittiska spelmarknaden.

Förvärvet kommer att ytterligare stärka LeoVegas närvaro i Storbritannien med 85 anställda och en lokal kunskap om marknaden. Förvärvet beräknas slutföras under första kvartalet 2018.

Casinogrounds - 6 december 2017

LeoVegas-koncernen har tecknat avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i Casinogrounds.

Bolaget driver sajten www.casinogrounds.com som på kort tid blivit en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum. De samarbetar med både operatörer och speltillverkare inom industrin. För det tredje kvartalet 2017 uppgick Casinogrounds intäkter till 4.1 miljoner SEK med en god lönsamhet. Förvärvet kommer initialt inte att ha någon signifikant effekt på LeoVegas resultat eller finansiella ställning. Casinogrounds är ledande inom livestreaming av casinospel via YouTube och Twitch.

Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner SEK. Tillträde av förvärvet beräknas ske 1 januari 2018.

Förvärvet av 51 procent av aktierna i Casinogrounds görs genom LeoVegas helägda dotterbolag LeoVentures Ltd. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner SEK som baseras på intäktsutveckling under perioden januari – juni 2018. LeoVegas bedömning är att full tilläggsköpeskilling utgår. Avtalet innehåller vidare en option att förvärva ytterligare 29% av aktierna år 2021 eller 2022 till 5 gånger rörelseresultatet (EBIT multipel).

 

 

Royal Panda - 24:e oktober 2017

Förvärvet av Royal Panda stärker LeoVegas expansion i reglerade spelmarknader, framförallt i Storbritannien, samt adderar ett starkt och spännande varumärke till LeoVegas-koncernen. Royal Panda har en egenutvecklad teknisk plattform med fokus på casino men de erbjuder också produktkategorin Sport. Bolaget hade vid köptillfället cirka 60 anställda och huvudkontoret är beläget på Malta. 50% av Royal Pandas intäkter är genererade från Storbritannien, resterande andel kommer från övriga Europa och övriga världen. 65% av intäkterna är genererade från mobila enheter.

Förvärvet ger LeoVegas koncernen två fantastiska, globala varumärken, vilket gör skalbarheten i den fortsatta tillväxten enorm. Förvärvet av Royal Panda ligger i linje med LeoVegas strategi att fortsätta växa på reglerade marknader.

Förvärvet genomfördes till en köpeskilling om 60 MEUR med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 60 MEUR. Den totala köpeskillingen kan således maximalt uppgå till 120 MEUR.

Royal Panda erhåller maximal tilläggsköpeskilling, om bolaget under 12 månader från tillträdet uppnår:

– minst 50 MEUR i Net Gaming Revenue (NGR)

– EBITDA på minst 15 MEUR,

– minst 34 MEUR av NGR kommer från Storbritannien

– EBITDA från Storbritannien är minst 5 MEUR.

I och med förvärvet av Royal Panda kan LeoVegas nu lämna de kortsiktiga målen för 2018. Detta då målen var fastställda utan hänsyn till större förvärv. De långsiktiga målen kan läsas i den finansiella rapporten för LeoVegas tredje kvartal 2017.

Winga.it - 21:a februari 2017

Winga.it var LeoVegas första företagsförvärv i bolagets historia. Winga.it var en italiensk speloperatör med licens för den italienska marknaden. Förvärvet gav LeoVegas en etablerad position på Europas största reglerade spelmarknad, Italien. Winga.it har genomgått en re-branding och nu marknadsförs enbart LeoVegas som varumärke i Italien.

LeoVegas förvärvade 100 procent av bolaget som 2016 hade intäkter om 8,0 MEUR.

Köpet gjordes med med en kontant köpeskilling om 6,1 MEUR. Vilket senare reglerades till cirka 5,5 MEUR.

Säljare av Winga var PAF (Ålands Penningautomatförening)

Finansiering

LeoVegas har en stark balansräkning och ett positivt kassaflöde.

Förvärvet av Winga gjordes med existerande kassa.

LeoVegas har en stark kassa och användes till den initiala köpeskillingen av Royal Panda. Men i samband med förvärvet av Royal Panda har LeoVegas koncernen tagit upp lånefinansiering om 100 MEUR för att ha fortsatt kapacitet att agera på framtida förvärvsmöjligheter. Av dessa 100 MEUR utgör 40 MEUR en Revolving Credit Facility (RCF). Finansieringen har en löptid på tre år och amorteringen börjar i det andra kvartalet 2019 med 10 MEUR per kvartal. Räntan på finansiering är cirka 2 procent.

Finansieringen säkerställer att LeoVegas har fortsatt förmåga att ta del av konsolideringen inom branschen.