The Leo Initiative

LeoVegas fyllde 5 år i januari 2017. Som en del av festligheterna grundades ”The Leo Initiative” – ett välgörenhetsprojekt som finansieras av LeoVegas koncernen.

The Leo Initiative är fokuserat på att göra en verklig och märkbar skillnad för Lejon. Bakgrunden till projektet är det kritiska läget för den ständigt minskande lejonstammen som idag endast lever på 20% av dess ursprungliga utbredning.  Därför är vårt mål att säkerställa fortlevnaden av ett världens mest majestätiska djur.

Under 2017 är The Leo Initiative fokuserat på att stödja två organisationer: The Wildlife Conservation Network och Emoya Big Cat Sanctuary.

The Wildlife Conservation Network (WCN) har fått ett bidrag för att hjälpa lejonstammen i stort. Organisationen fungerar som en paraplyorganisation för gräsrotsprojekt utspridda över hela världen. Vår donation är öronmärkt för att stödja arbete med lejonstammen under 2017. Vår gåva ser till att hjälpa WCN med att utveckla strategiskt avgörande projekt som ser till att säkra levnadsområden för lejonen och minska konflikter mellan växande bostadsområden och det vilda djurlivet.

Emoya Big Cat Sanctuary i Sydafrika är ett familjeägt reservat fokuserat på att göra en påtaglig skillnad för återanpassade lejon. Emoya låter de räddade lejonen leva i så naturliga förhållanden som möjligt. Samarbetet med Emoya består av två delar; ett officiellt sponsorskap av två räddade Lejon, Bruno och Omar samt upprättandet av ett volontärprogram för LeoVegas anställda.

De två räddade lejonen Bruno och Omar föddes i fångenskap. 2015 räddades de från katastrofala förhållanden i Slovakien och nu 2017, kommer de att omplaceras från deras tillfälliga hem i Nederländerna till Emoya. När Bruno och Omar anländer till Sydafrika kommer deras uppehälle hos Emoya sponsras av LeoVegas.

I och med vårt samarbete med Emoya Big Cat Sanctuary så startas ett volontärprogram för LeoVegas anställda. Programmet som upprättats täcker kostnaderna för fyra volontärer per år som reser ner till Emoya och under två veckor bor och arbetar för att hjälpa Bruno och Omar samt över 40 räddade stora kattdjur och boskap. Vi vill inte bara hjälpa till finansiellt utan vi vill även se till att göra skillnad på riktigt.

Dessa samarbeten är varsamt utvalda för att säkerställa att de donationer gjorda av LeoVegas kommer till nytta och verkligen gör en märkbar skillnad för det utsatta och majestätiska lejonet.