Information om LeoVegas IPO

Ej för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller annan jurisdiktion till vilken sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten.