Investor Relations

Här finner du som investerare nödvändig information som är kopplat till LeoVegas aktie och bolagets finansiella utveckling. Du kan till exempel hitta LeoVegas finansiella rapporter och kvartalspresentationer

Prospekt - listbyte

LeoVegas offentliggör prospekt med anledning av ansökan om upptagande till handel av LeoVegas aktier på Nasdaq Stockholm.

Prospekt - listbyte

Finansiell kalender

 LeoVegas finansiella kalender visar kommande händelser.

Analytikers estimat

 
INTÄKTER | EBITDA | EPS

MEURO

INTÄKTER, MEURO

EBITDA, MEURO

PRETAX, MEURO

EPS, MEURO

sme.direkt - Cicion

Finansiella mål

Tillväxt

•LeoVegas har som mål att uppnå intäkter om minst 600 MEUR år 2020.

• Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknaden.

Lönsamhet

• LeoVegas har som mål att uppnå minst 100 MEUR i EBITDA år 2020.

• Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår.

Utdelning

• LeoVegas utdelningspolicy är att över tid lämna en vinstutdelning om minst 50 procent av LeoVegas resultat efter skatt.

• 2018 delade LeoVegas ut 1,20 SEK/aktie.